Advent
Verwachten en waakzaam zijn
(vgl. Jesaja* 7,14)
Advent (Latijn: adventus = nadering)

*Isaïas

  Kerstmis
Waar de ster stil bleef staan
(vgl. Jesaja* 14,12)
‘Licht van een Pasgeborene’ dat in de stad van David stil bleef staan voor de ‘Kribbe koning’. 
 

Advent wordt in de Bijbel wel beschreven met het Griekse hupomonè dat staat voor ‘standvastigheid’ en ‘verwachtend uitzien’, niet wijken voor onmacht.
Het Joodse volk wachtte op iemand die nou eens echt het initiatief zou nemen tot het herstel van dat éne Israël, en tot het verdrijven van de onderdrukker. Maar het duurde allemaal wel erg lang.
De mensen geloofden er niet meer in. Dan kun je ‘wachten tot de Messias, de bevrijder, komt’! Het werd een gezegde dat in de loop der eeuwen ging betekenen dat je kunt wachten tot dat je een ons weegt.

Wij christenen hebben het dan een stuk gemakkelijker. Wij hoeven niet meer te wachten, wij zijn allang verlost, voor ons is de Messias al gekomen.... ruim tweeduizend jaar geleden. Wij wachten op zijn terugkeer. Wij verkondigen zijn verlossing ‘totdat Hij komt’.

Opnieuw geduldig wachten en waakzaam zijn. Jezus zelf kondigde herhaaldelijk aan dat Hij eens zal wederkeren. Zoals in de parabel van de domme en de verstandige bruidsmeisjes (Mt. 25, 1-13). Toen de ‘niet waakzamen’ later kwamen en zeiden “Heer doe open’ was het antwoord: ‘Ik ken u niet’. Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur (Mt. 25, 13). (Zie ook Lc. 12, 35-38).

 

En over de genodigden die het bruiloftsmaal niet waardig waren (Lc. 14, 15-24 & Mt. 22, 2-14) en het gebruik van de aan ieder toevertrouwde talenten (Mt. 25, 14-30).

Wij dienen te beseffen dat we welkom zijn aan het hemels bruiloftsmaal -bruiloft van het Lam- (Apok. 19,7).
En dus mogen we, en niet alleen in de Advent, met verlangen uitzien naar de wederkomst van Christus in heerlijkheid.  ‘Kom, Heer Jezus!’ (Apok. 22,20).

Uit: o.a. ‘Opbouw’ jrg. 107, nr. 6.
Illustratie Ster/Stad van David: Daniëlle Arkesteijn.

Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar


          Op de Eerste Zondag van de Advent            30 November 2014


De conservator

 

Strikt genomen staat hupomonè voor geduld. De betekenis hiervan wordt in deze Advent/Kerstwens heel sterk benadrukt.