In Jesaja 7,14 wordt voorzegt dat ‘God-met-ons’ uit een Maagd geboren zal worden.
In het driemaal ‘Heilig’ openbaarde God zich in een visioen aan Jesaja en was God voor hem ‘de Heilige van Israël’.


Maria is de eerste gelovige van
het Nieuwe Verbond.


Een van de allereerste afbeeldingen van Maria is in de catacombe van Priscilla, zo genoemd naar de moeder van Pudens, de gastheer van Petrus en Paulus. ‘Ubi prius sedit Petrus’ zoals het opschrift luidt: ‘Waar Petrus het eerst verblijf hield’ en ten aanzien van Paulus: ‘Groeten en zegenwens’ (vgl. 2 Tim. 4,21).


Ook in Nazareth zijn vroege graffiti gevonden met het bekende Maria-gebed: ‘Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht’ dat prachtig bezongen wordt in het ‘Sub tuum praesidium confugimus’.


De Syrische monnik-diaken Ephraïm (306-373) dichtte Maria haar de taak toe van het mysterie van de Menswording
en wordt zij geprezen als eerste gelovige, beeld voor de Kerk van Jezus.


Lang voor het Concilie van Ephese (431) werd Maria al vereerd in het Midden-Oosten. Met de verkondiging van het christendom door de monniken heeft ook de Mariadevotie
in onze streken zich verbreid.


‘Op die dag zal de wortel van Isaï (de vader van David) opgericht staan als banier voor de volken.’ Jesaja 11,10.
(Liturgie van de Tweede Zondag van de Advent.)


‘Alleluia. Zie, de Maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. En men zal Hem de naam Emmanuel geven: God met ons. Alleluia.’ Mattheus 1,23.
(Liturgie van de Vierde Zondag van de Advent.)


Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar
Op de Eerste Zondag van de Advent
1 December 2013
J.P. Jansen
Windrecht 95
2636 JC Schipluiden

Maria met het goddelijk Kind en de profeet Isaïas (Jesaja) en een ster.
Hier gaan het Oude en het Nieuwe Verbond in elkaar over.
Een tweede-eeuwse afbeelding uit de catacombe van Priscilla in Rome.