De lyrische twaalf dagen van Kerstmis
           Uit het Engels vertaald door H. ter Huurne ss.cc Bavel z.g.

In de 16e en 17e eeuw mochten rooms-katholieken in
Nederland hun geloof niet in het openbaar belijden. Om 
verdenkingen te vermijden waren “De 12 dagen van Kerstmis”
geschreven. Als een soort in codeschrift overgebrachte lijst van
kernwaarheden, om het geloof van kinderen levendig te houden.

De 12 dagen van Kerstmis beginnen op Kerstdag 
en eindigen daags voor Driekoningen (5 Januari). 

Bovenaan de in driehoek gevouwen “boom” 
is een patrijs. Die patrijs is Jezus op het kruis
De 2 tortelduiven waren het Oude- en Nieuwe Testament
De 3 kippen waren de hoofddeugden Geloof, Hoop en Liefde
De 4 zangvogels waren de evangelisten Matheus, Marcus,
                                                           Lucas en Johannes
De 5 ringen  herinneren aan de Thora, de eerste 5 boeken van 
                                                       de Hebreeuwse bijbel
De 6 liggende ganzen verbeelden de 6 dagen van de schepping
De 7 zwanen vertegenwoordigen de 7 gaven van de H. Geest
De 8 melkmeisjes verwijzen naar de 8 zaligsprekingen 
                                                     (Bergrede Mt. 5, 4-12)
De 9 trommelaars zijn  9 vruchten van de Geest (Gal. 5, 22)
De 10 fluitspelers zijn de 10 geboden  (Exodus 20, 1-17)
De 11 dansende dames verbeelden de 11 trouwe apostelen
De 12 springende heren vatten samen de grondwaarheden van 
                                                het Credo van de apostelen

  Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar  
   Op de Eerste Zondag van de Advent, 28 November 2021

                     Stichting Tabgha (vgl. Joh. 21)
                            Vlaardingsekade 7 
                         2636 BA Schipluiden
                              De Conservator
           

      Many thanks to Mrs Jean Baarda Gulberwick Shetland