Russische icoon van de geboorte van Christus

Deze icoon bestaat uit drie duidelijk onderscheidene delen.

1) In het midden ligt de Moeder Gods op haar kraambed. Een berg met een grot, zinnebeeld van de schepping alsook van de Moeder Gods, is de achtergrond van het gebeuren. Dit motief onderscheidt de uitbeelding van de oosterse kerk met die van de westerse beeldvorming.
Os en ezel kijken van achter de kribbe toe.

2) Links komen de Drie Wijzen naderbij. Bij ons bekend als de Heilige Drie Koningen. In hun handen houden zij geschenken en naderen zij het tafereel om het goddelijk Kind hun eer te bewijzen. Boven hen verschijnen twee engelen. Rechts van het Kind komt een herder met daarboven een hem verschijnende engel die de blijde boodschap verkondigt.

3) Linksonder zit Jozef in een grot. Hij ondersteunt peinzend zijn hoofd met zijn linkerhand. Tot hem nadert van rechts een bukkende oude man.
a) Volgens één versie is dit de duivel verkleed als herder, die in Jozef
de twijfel wil zien van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis.
b) Volgens een andere versie is het Jesaja (Isaias) die hem versterkt in
zijn geloof.

Rechtsonder komt het badritueel in beeld: Het Christuskind zit op de schoot van de vroedvrouw. Het badwater wordt door een andere helpster in een ronde kom geschonken.

Vgl. Lucas 2, 4-20
Jasaja 1,3 & 9,5-6
Matteüs 2, 1-12
Protoevangelie van Jakobus 17, 17
Pseudo-Matteüsevangelie 14, 2

Evenals bij ons behoort de viering van de geboorte van Christus tot een van
de belangrijkste feesten in de Orthodoxe Kerk.

Deze icoon is rond 1800 in Rusland ontstaan.