Terug naar zijn Schepper

 

Octaaf Spinnewijn

 

Erkentelijk voor de vele verdiensten voor de gemeenschap

 

in het algemeen en voor zijn jarenlange praktische inzet,

 

verliezen wij in deze bescheiden mens een trouw

 

en gelovig adviseur. dat hij ruste in vrede.

 

De familie veel sterkte toegewenst.

 

Stichting Tabgha - Schipluiden

 

 

Avondwake: maandag 9 maart 2015 19.30 uur.

 

Uitvaart: dinsdag 10 maart 2015 10.30 uur,

 

in de kerk van de H. Jacobus te Schipluiden.

 

 

16 april 1930 - 4 maart 2015

 

                           

 

Ter herinnering aan

Octaaf Spinnewijn

 

Met deze 8 noten willen we Octaaf herinneren

Verantwoordelijk

Als oudste zoon in een groot gezin

Als echtgenoot en vader

Als afdelingshoofd op de Gistfabriek

Trouw

In zijn geloof, meer dan 40 jaar bij de Gist,

ruim 50 jaar in de Meidoornstraat

Hij zette de contacten van zijn vrouw

met een ongekend plichtsbesef voort

Innemend

Als gesprekspartner,

genoot van het gezellig samenzijn

het liefst tijdens een uitgebreide maaltijd

Vrijheid

Op de bonnefooi op vakantie met fiets of auto

Geen onderscheid naar sekse, geloof of stand

 

 

 

Wij willen iedereen bedanken

voor de blijken van warmte, steun

en medeleven die wij na het overlijden

van onze vader en opa hebben

ontvangen.

Wilma en Ard

Laurens, Noor, Eveline, Loïc✩

Raymond en Eline

Oc en Ellen

Otger, Léan

Cathelijne en Jurro

 

 

Traditie

Colbert, stropdas en

zijn onafscheidelijke zakagenda

Geloofstraditie bond hem in

de kerkgemeenschap van Schipluiden

Vasthoudend

Bij weer en wind op de fiets,

een tentoonstelling was nooit af,

zijn werk evenzo

Bleef de Franse taal bijspijkeren

tot na zijn pensioen

Erudiet

Een man van de ratio, stond aan

de wieg van de bibliotheek Schipluiden

Verzamelaar en vraagbaak,

auteur van vele geschriften

Tijd

Octaaf had een eigen relatie met de tijd

Hij nam voor iedere handeling zijn tijd

Hij heeft in zijn 85e levensjaar

onze tijd verlaten