In de jaren van het begin van onze verzameling –de tijd dat Tabgha haar vorm
kreeg-- en dat de contacten met Johanna van der Stap intensiever werden,
kwamen we op het spoor van dhr. en mevr. de Greef in Eindhoven.
Anton de Greef had in 1981 de periodiek Devotionalia opgestart.
Met hen hadden we goede contacten.

Toen in 1997 Auke van der Meer de hoofdredacteur werd heeft hij met bezieling
de activiteiten van meneer de Greef voortgezet en uitgebreid. De familie van der
Meer verhuisde in die tijd van Eindhoven naar Veldhoven van waaruit zij met meer
ruimte hun activiteiten ontplooiden.
Zo hadden wij in 2007 een substantieel aandeel in de tentoonstelling in museum
Kempenland te Eindhoven.
De publicaties die wij konden aanleveren voor Devotionalia waren altijd met
hartelijke medewerking van meneer van der Meer.

Al langer was bij hem een sluimerende kwaal aanwezig waaruit hij telkens weer opveerde.
Voor ons kwam dan ook onverwacht dat hij op 16 December 2016 is overleden.
Op Woensdag 21 December 2016 hebben we van hem afscheid genomen.
De uitvaart en begrafenis waren op 27 December 2016.

We herinneren Auke van der Meer als dienstbaar en hulpvaardig met grote inzet
voor velen en ook voor ons.
Het gezin van der Meer verliest in hem een energieke en hulpvaardige Vader.
Zeker voor mevrouw van der Meer veel kracht, sterkte en zegen toegewenst.