Geloven?  Dat is je hart geven!

Waarom maakt ge het veulen los?
De Heer heeft het nodig!  
LUCAS 19, 33-34

Zij herkenden Hem bij het breken van het brood
vgl. Lucas 24, 13-35

Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u wordt vergoten.
vgl.  Mt. 26, 26-28, Mc. 14, 22-24 & Lc. 22,  19-20