Artikelindex

 Uit het evangelie van Mattheüs:

De Vlucht naar Egypte.

Een engel van de Heer verscheen in een droom aan Jozef en sprak: “Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden” (vlg. 2,13).

Daar bleef de Heilige Familie tot aan de dood van Herodes, opdat in vervulling zou gaan wat de Heer gesproken had door de profeet Hosea [11,1]: Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte (vgl. 2,15).

De volledige tekst uit Hosea 11,1 luidt: “Toen Israël nog jong was, kreeg Ik hem lief en uit Egypte heb Ik hem geroepen, mijn zoon. Hosea is de eerste die het werkwoord ‘liefhebben’ gebruikt om de houding van Jaweh tegenover Israël te beschrijven (vgl. Deuteronomium 7, 8-13, 10, 15, 23,6).