Permanente expositie met 1500 verschillende medailles.

 Voor de data en expositie van 2020 klik hier. 


 Dubbel Jubileum voorlopig verlengd tot 5 september 2020. klik hier

 Let op! openingstijden: zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.

 

 Zaterdag 5 september om 15.30 uur gesloten.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het uitzonderlijke Urbi er Orbi van Vrijdag 27 Maart 2020.
 
Refererend aan Marcus 4, 35-41 (Zee en wind gehoorzamen)
sprak Paus Franciscus over "Er is diepe duisternis gevallen over
onze pleinen straten en steden."
 
"Het heeft ons leven overgenomen en alles gevuld met een
oorverdovende stilte en een troosteloze leegte, die alles verlamt. 
We realiseren ons dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten,
zwak en gedesoriënteerd, maar tegelijkertijd belangrijk en
noodzakelijk, omdat we allemaal geroepen zijn om samen te roeien."
 
Franciscus herinnerde mensen aan hun kwetsbaarheid. "De storm
legt onze kwetsbaarheid bloot en legt de valse en onnodige
zekerheden bloot waarop we onze plannen, projecten, gewoonten
en prioriteiten hebben gebouwd."
 
"Het laat zien hoe we dingen die ons leven en onze
gemeenschappen voeden, ondersteunen en sterk maken,
verwaarloosd en opgegeven hebben."

 

Het huwelijk
van
Maria en Jozef

Raffaëllo Sanzio

1504

Brera - Milaan

 

 

Op een groot, geplaveid plein dat in de achtergrond wordt overheerst
door een kleine, zestienhoekige tempel die men via een trap bereikt,
zien we op de voorgrond de deelnemers van een heilig ritueel.
Jozef schuift in aanwezigheid van de priester de trouwring om de vinger
van Maria. Naast de twee hoofdpersonages zien we achter de maagd
de [vijf] vrouwen in haar gevolg, terwijl achter Jozef de geweigerde
aanbidders [jongere mannen] van de madonna samendrommen.

Uit de presentatie over Sint Jozef: “Maria’s verloving” 

d.d. 2 februari 2019

Maria: Zwanger maar niet getrouwd. 

Mattheüs 1, 18-25 Lucas 1,56 

• Jozef krijgt te horen dat Maria zwanger is
• Maria wordt de vrouw van Jozef 

Maria is ruim drie maanden zwanger. Ze heeft de eerste periode van haar zwangerschap
doorgebracht bij Elisabeth, in de heuvels van Judea. Maar nu is Maria weer thuis in
Nazareth. Binnenkort zal iedereen erachter komen dat ze zwanger is. Ze maakt zich
ongetwijfeld veel zorgen. 

Wat de situatie nog erger maakt, is dat Maria verloofd is met Jozef, een timmerman uit
de omgeving. En ze kent Gods wet voor Israël, een vrouw die verloofd is maar vrijwillig
seks heeft met een andere man moet worden gestenigd (Deuteronomium 22, 23,24).
Maria weet dat ze niets verkeerds heeft gedaan, maar ze vraagt zich waarschijnlijk wel
af hoe ze Jozef moet uitleggen dat ze zwanger is. Wat staat haar allemaal te wachten? 

Maria is drie maanden weggeweest, dus het is logisch dat Jozef zich erop verheugt haar
weer te zien. Waarschijnlijk vertelt Maria hem al snel dat ze in verwachting is. Ze doet
haar best hem uit te leggen dat ze zwanger is door middel van Gods heilige Geest. Je
kunt je voorstellen dat Jozef dit maar moeilijk kan geloven. 

Jozef weet dat Maria betrouwbaar is en dat ze een goede reputatie heeft. Hij houdt
zielsveel van haar. Maar wat ze ook beweert, Jozef kan maar tot één conclusie komen:
ze is zwanger van een andere man. Toch wil hij niet dat ze in het openbaar te schande
wordt gemaakt of wordt gestenigd. Daarom besluit hij in het geheim van haar te
scheiden. In die tijd was een verloving net zo bindend als een huwelijk; er was een
wettelijke scheiding nodig om een verloving te verbreken. 

De hele kwestie blijft Jozef bezighouden. Als hij gaat slapen, verschijnt er in een droom
een engel van God, die zegt: ‘Jozef, zoon van David, je hoeft niet bang te zijn om je
vrouw Maria mee naar huis te nemen, want ze is zwanger geworden door de heilige
Geest. Ze zal een zoon krijgen, en je moet hem Jezus noemen, want hij zal zijn volk
redden van hun zonden’ (Mattheüs 1, 20,21). 

Als Jozef wakker wordt, is hij heel dankbaar: nu begrijpt hij hoe het zit! Hij doet meteen
wat de engel hem heeft opgedragen en neemt Maria mee naar zijn huis. Dit gebeurt in
het openbaar, als een huwelijksceremonie, zodat iedereen weet heeft dat Jozef en Maria
nu getrouwd zijn. Maar Jozef heeft geen gemeenschap met haar zolang Jezus nog niet is
geboren. En is zij altijd maagd gebleven.

Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar
Op de Eerste Zondag van de Advent,
1 December 2019 

De Conservator.

 

 

 

 
‘t Kwam op de aar - de en ‘t droeg al zijn kruis

 
Bij de illustratie:Uit: “Er is een Kindeke geboren op d‘aard”

 

Met dank aan: “Het Werk” St. Anne 2015
Genezing van de lamme - Bethesda (Joh. 5, 2) [Leeuwenpoort] Jeruzalem.

Wij zullen het rijke geluk van het Kruis ontdekken in de dagelijkse inspanningen om
de ander te begrijpen en edelmoedig voor hen te zijn. Dat kan in kleine uitingen van
dienstbaarheid; in het blije eenvoudige getuigenis van soberheid. In het uit de weg
gaan van elke gelegenheid van zonden, in de vlucht voor de bekoring en in de snelle
terugkeer naar God door het sacrament van de biecht. Johannes Paulus II zei dat
Maria voor ons een bijzonder licht is en ons bijstaat om naar het huis van de Vader
terug te keren.1 

Lam van God , Gij hebt gedragen alle schuld voor elke prijs.2

Aan het Kruis was ook onze Moeder.3

Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus,
uw Zoon, leren kennen.Wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij
door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis.4 

‘Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats
voor hen was in de herberg (Luc. 2, 7).

Voor de Redder van de wereld, voor degene door wie en voor wie alles geschapen
is
(Kol. 1,16) is geen plaats. De man die buiten de stad gekruisigd werd (Hebr. 13, 12),
is ook buiten de stad ter wereld gekomen. 


Van zijn geboorte af aan hoort Hij niet bij wat volgens de wereld belangrijk en
machtig is.
Maar juist deze onbelangrijke en machteloze persoon blijkt de waarlijk
machtige te zijn, degene op wie uiteindelijk alles aankomt. Christen worden brengt
dus mee dat wij het terrein verlaten van wat mensen allemaal denken en willen
,
van wat maatgevend is, om binnen te gaan in de stralende waarheid van ons bestaan
en in dat licht de juiste weg te vinden.’5


Gezegend bent U, Vader, om uw Zoon Jezus Christus, licht uit uw licht, mens uit de mensen.
Onder ons is Hij geboren, uit Maria, Israëls dochter. Generaties lang hebben mensen naar Hem uitgezien. 


Gezegend U, die Johannes de Doper geroepen hebt tot voorloper van uw Zoon.


Als teken van hoop hebt U ons het Brood gegeven, de heilige gave van Jezus, uw eigen Zoon.
Hij heeft voor ons zijn leven gebroken en gedeeld. Hij opent voor ons de poort naar geluk.6


1 Uit: Heilige Maria, Moeder van God en onze Moeder. Javier Echevarria, uitgeverij Planeta, 2001.
2 Uit: Eer zij God in deze dagen.
3 Paul Mantelaers p.w. Schipluiden Nieuwjaarsdag 2017
4 Liturgie van de Vierde Zondag van de Advent.
5 Uit: Jezus van Nazareth, proloog. Paus Benedictus XVI, Lannoo 2012.
6 Uit: Dankgebeden / St. Antonius en St. Cornelius Den Hoorn.


Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar

Op de Eerste Zondag van de Advent
3 December 2017


De Conservator

 

 

 

 

 

Naar een tekst uit de Newsletter van de Holy Spirit 

Adoration SistersNew Manila – Quezon City (Filippijnen), 
September 2017.

Met dank aan een van de kleinkinderen voor het vertaalwerk.

 

The World’s First Love - ’s Werelds Eerste Liefde

Wie is ’s werelds eerste liefde?

Wel, ’s werelds eerste liefde is niets anders dan de Gezegende Moeder .

Waarom is de Gezegende Moeder ’s werelds eerste liefde?De spirituele schrijver Fulton Sheen legt uit:

Ieder van ons heeft ideaal beelden in ons leven. Bijvoorbeeld een beeld
van een ideaal doel of van een ideaal persoon om een gesprek mee te
kunnen voeren. Het kan ook een ideale leraar of een ideale vriendin zijn.
We hebben zelfs een beeld van ons ideale zelf – de
personen die wij zelf zijn. Kortom, we zoeken de perfectie – het ideale.

Fulton Sheen vroeg zich af “Als we allemaal een beeld hebben van wat
perfect en ideaal is, heeft God dan ook idealen?” Oh ja, God heeft ook
beelden van het ideale in Zijn oneindige geest. Hij heeft, bijvoorbeeld,
het plan van een ideale mens in Zijn eeuwige geest.

Deze ideale persoon bleek zijn Gezegende Moeder te zijn. Zij is het model,
het voorbeeld, de perfectie van wat een mens zou moeten zijn. Zij is ’s werelds
Eerste Liefde.

De Gezegende Moeder is, echter, niet alleen Gods model voor een mens.
Zij is ook de persoon die het dichtst bij het hart van Jezus is – niet alleen
spiritueel en emotioneel, maar ook fysiek. In 2010 heeft een team van
digitale kunstenaars en technici, met behulp van de laatste 3D technologie,
in zes maanden het “gezicht van Jezus” nauwgezet gereconstrueerd uit de
Lijkwade van Turijn. Het resultaat van deze 3D-reconstructie
van het Gezicht van Jezus werd getoond in een documentaire op The History Channel.

Wat het meest opvallend was aan de documentaire is dat het gereconstrueerde
gezicht van Jezus erg knap lijkt, in vrouwelijke zin.

Men vraagt zich af, “Waarom ziet Jezus’ gezicht er vrouwelijk uit?” Normaal
gesproken zijn de gezichtskenmerken van een persoon een combinatie van de
kenmerken van zijn ouders.
Maar in het geval van Jezus, heeft hij alle fysieke kenmerken van zijn Gezegende
Moeder ontvangen, simpelweg omdat Jezus geen biologische vader heeft.
Met andere woorden, als je naar het gezicht van Jezus kijkt, zul je het gezicht
van de Gezegende Moeder zien,
die Hem zijn menselijk lichaam gegeven heeft.
Jezus lijkt op zijn Moeder – spiritueel en fysiek.

Het feest van Maria, Moeder van God (1 Januari) benadrukt de rol van
Maria bij de menswording van Jezus.
Een waardevol cadeau kunnen we haar
dan geven.
We kunnen een simpele maar betekenisvolle belofte maken aan de Gezegende
Moeder: dat we zullen proberen om meer Mariakind te zijn, op alle manieren.
Mogen we zachter, vriendelijker, nederiger, eenvoudiger, gehoorzamer, barmhartiger
en zelfopofferender worden.

Als we meer als zij worden zullen we net als Jezus, werkelijk als haar kinderen
gekend zijn.


Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar

Op de Eerste Zondag van de Advent
2 December 2018


De Conservator

Op 19 September 2017 is teruggekeerd naar het huis van haar Vader
Mevrouw
Ria van den Heuvel – Meijs uit Mariadorp-Eijsden

Samen met mevr. Haenen en mevr. Loijens heeft zij boeken en andere devotionalia
aan ons beschikbaar gesteld. Die connectie was in 2014 tot stand gekomen toen
een pelgrim van Sint Jacobus uit Zoetermeer de parochie en bij ons de expositie
bezocht b.g.v. 50jaar Sint Jacobus in Schipluiden. Deze pelgrim, dhr. Raaijmakers,
sprak hierover met z’n zwager dhr. Kesselaer uit Gronsveld.
Hij bracht de hierboven genoemde dames op de hoogte van onze activiteiten.
Sindsdien hebben we met enige regelmaat contact gehad en toen wij afgelopen
zomer enkele dagen in het Limburgse land verbleven hen ook kunnen ontmoeten.

Dat mevrouw van den Heuvel al zo snel zou gaan hemelen was voor ons en voor
haar omgeving volkomen onverwacht. Zij was een nog vitale vrouw, volop actief
en relatief jong. Niet alleen voor ons, wij kenden haar pas enkele jaren, maar voor
velen was zij een zorg! De kerk was haar ‘thuis’ en zij was veelzijdig in het zorgen
voor iedereen.

Dat deze moeder van weinig woorden en van veel daden in haar kinderen mag
voortleven die tijdens haar aardse leven al wegwijzend een stichtend voorbeeld
was voor velen. Haar getuigenis naar ons was alleen al door haar eenvoud
indrukwekkend. Meer dan dat wij aan goederen door haar toedoen mochten
ontvangen was haar spirituele uitstraling in die ontmoeting.

Dat de Heer van alle leven Ria van den Heuvel ingevolge haar verlangen
mag opnemen in Zijn heerlijkheid.

J. P. Jansen.